ไทย | EN

About DBHT

DO BY HEART TRADING CO., LTD.

DBHT หรือ ดู บาย ฮาร์ท เทรดดิ้ง เป็นผลผลิตจากประสบการณ์ด้านคลินิกความงามมากว่า 15 ปี และผลักดันด้วยความความตั้งใจที่จะเป็นสื่อกลางส่งมอบผลิตภัณฑ์สกินแคร์ให้กับผู้บริโภคที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมความงามและดูแลสุขภาพผิว โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ เน้นผลลัพธ์ ในราคาที่จับต้องได้

“Beauty begins the moment you decide to be yourself. - Coco Chanel”

คุณฮาร์ท, ดร. ชยุตม์กันต์ พงศ์จิรกร
CEO & Founder, Do By Heart Trading

heart

VISION

เราจะเป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ เน้นผลลัพธ์ ในราคาที่จับต้องได้

MISSION

เราขับเคลื่อนธุรกินด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจที่สูงสุดให้กับผู้บริโภค

Follow DBHT on Instagram